Motorrenovering

Beroende på skick på motorn kan en motorrenovering sträcka sig ifrån att montera nya lager och kolvringar till en total genomgång inbegripande bland annat borrning av cylindrar (eller byte av cylinderfoder om blocket är av en typ med lösa foder), slipning av vevaxel, planslipning av både topplock och blockets anliggningsyta, montering av nya kolvar, vevstakar, lager, nya ventiltätningar och en ny eller omslipad kamaxel. Motorrenovering handlar till största delen om att se till att lagerlägen och tätningsytor samt alla rörliga delar håller rätt mått med rätt toleranser eller om slitaget har gått för långt. En bra renovering handlar inte bara om att montera nya delar i ett slitet motorblock.

Motorrenovering kan vara ett ekonomiskt alternativ till att skrota bilen eller fordonet ifråga. Innan beslut om vad som ska göras måste dock en noggrann kontroll av skicket genomföras och även andra alternativ som skrotning av fordon och montering av annan begagnad motor övervägas. Det är exempelvis föga meningsfullt att montera nya kolvringar på slitna kolvar i slitna cylinderlopp. På samma sätt ger en sliten vevaxel ett för stort lagerglapp vilket i sin tur leder till att nya lager inte blir långlivade. Det kan å andra sidan vara oekonomiskt att genomföra en fullständig renovering av en motor till ett fordon med kort förväntad återstående livslängd.

Motorrenovering så går det till

En lyckad motorrenovering börjar alltid med en demontering följt av noggrann rengöring och uppmätning av de olika delarna för att kontrollera vad som håller rätt toleranser och vad som behöver bearbetas. Samtidigt får man då koll på vilka delar som behöver ersättas och om de ska ersättas med standardmått eller en annan dimension. En motor består av många rörliga delar som kan ses som slitagedelar, exempelvis kolvringar, vev och ramlager. Dessutom finns det delar som förutom slitage i vanlig mening utsätts för stora påkänningar som kan ge deformationer och eller sprickbildningar, till exempel vevstakar. Sådana delar måste såklart också bytas ut om de på något vis uppvisar skador.

Motorrenovering innebär omfattande kontrollmätning